Собствено Търсене

Минерали от околностите на Ардино

Минерали от околностите на Ардино

Мнениеот redshift » Нед Дек 01, 2013 2:10 pm

Споделям с колегите от форума всичките си данни за минералите от околностите на Ардино и Баните.
МИНЕРАЛИ ОТ ОКОЛНОСТИТЕ НА АРДИНО И БАНИТЕ
_____________________________________________________________________________________________________________________________
В Централните Родопи камерните пегматити се срещат на около 10 километра северозападно от с. Ардино, близо до местността Шейтан кюпрю (Дяволски мост); също в с. Ахряне (Гълъбово); също в с. Вишнево.
Образуват лещовидни тела с размери 1 – 5 м до 10 – 20 м. Контактите им с вместващите ги скали са резки. Изградени са от следните зони : приконтактна кварц – олигоклаз – микроклинова, графична кварц – микроклинова, блокова кварц – микроклинова зона с гнезда дребнозърнест албит, кварцово ядро с камера, по стените на която са отложени кристали КАЛИЕВ ФЕЛДШПАТ, КВАРЦ (ОПУШЕН, МОРИОН или АМЕТИСТ), АЛБИТ, АКВАМАРИН (вид БЕРИЛ) и др.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
с. АРДИНО
с. Ардино, в пегматитите северно от него, в околностите на старинния мост Шейтан Кюпрю – АЛБИТ, едри кристали, красиви, с колекционна стойност.
с. Ардино, в пегматитите северно от него, в околностите на старинния мост Шейтан Кюпрю – АНДАЛУЗИТ.
с. Ардино, в пегматитите северно от него, в околностите на старинния мост Шейтан Кюпрю – КОРДИЕРИТИ, срастъци, бледо-сини до сини, ювелирни и за колекция.
с. Ардино, в пегматитите северно от него, в околностите на старинния мост Шейтан Кюпрю – ТУРМАЛИН в пегматитови жили, пресичащи гнайс–амфиболовата серия, черен (наречен ШЕРЛ), с гладки блестящи стени, дългопризматичен, добри колекционни качества, в парагенеза с БЕРИЛ, ГРАНАТ, КОРДИЕРИТ, АНДАЛУЗИТ, БИОТИТ, ОРТОКЛАЗ, АЛБИТ и КВАРЦ.“Берилът в района на Ардино е - гошенит, аквамарин, морганит.” (zhivka)
с. Ардино, южно от него – ГРАНАТОВИ АМФИБОЛИ.
с. Ардино, участък “Бели Брези”, находище за открит добив на мрамори за облицовка. Находището е на 5 км. североизточно по асфалтово шосе.
Мина “Ардино”КВАРЦ (ОПУШЕН, МОРИОН или АМЕТИСТ), добри кристали са намирани при прокарване на минни изработки в рудника.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дяволският мост (Шейтан кюприя) е мост на река Арда, намиращ се в живописен пролом на около 10 километра северозападно от град Ардино близо до село Дядовци и на 4 километра източно от с. Гълъбово (община Баните).
След извършване на възстановителна дейност през 2013 г. пътят от Ардино до Дяволския мост е асфалтиран. В близост до моста е изградена туристическа инфраструктура за отдих и пикник.
До него може да се отиде и пеша по екопътеката “Вишнево – Гълъбово – Дяволски мост”. От село Гълъбово до моста пътеката е само надолу и са необходими около час и двадесет минути, ако не се почива никъде. Обратния път отнема не по-малко от два часа и двадесет минути.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
с. АХРАНЕ (ГЪЛЪБОВО)
с. Ахряне (Гълъбово), община Баните – АКВАМАРИН, дългопризматичен 3 – 4 см. в камерните пегматити, с колекционна стойност.
с. Ахряне (Гълъбово), община Баните – АМЕТИСТ в камерите на пегматитовите жили, безцветни, мътни кристали.
с. Ахряне (Гълъбово), община Баните – КВАРЦ, в кухини, друзи с гигантски размери до 40 см. в миналото, изключително бистри, отлични колекционни образци.
с. Ахряне(Гълъбово), община Баните, в камерните пегматити има ОПУШЕН КВАРЦ, често срастнали кристали, наситено опушени, за колекция.
с. Ахряне (Гълъбово), община Баните – ОПУШЕН КВАРЦ, МОРИОН. Среща се в асоциация с МУСКОВИТ (вид слюда), КАЛИЕВ ФЕЛДШПАТ и ГРАНАТИ в камерните пегматитите около селото.
с. Ахряне (Гълъбово), община Баните – В околностите на селото и особено при махалата Вишнева се разкриват сравнително маломощни пегматитови жили и лещи, много от тях с друзовидни празнини, изградени от КАЛИЕВ ФЕЛДШПАТ, КВАРЦ (ОПУШЕН, БИСТЪР И АМЕТИСТ), МУСКОВИТ, АЛБИТ и по-рядко АНДАЛУЗИТ, КОРДИЕРИТ, ТУРМАЛИН, КОЛУМБИТ, ОРТИТ и др. Бериловите кристали обикновено са дребни, до 2-3 см, рядко по-едри, но са значително по-разнообразни както по морфологични особености, така и по цвят. Представен е обикновен БЕРИЛ с бял, възжълт или синкав до син цвят, непрозрачен и воднобистри, почти безцветни или сини АКВАМАРИНИ. Формите са бипирамидални и по-рядко призми. Относително тегло 2.65 до 2.67.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
От с. Ахряне (Гълъбово) може да се отиде пеша до Шейтан кюпрю (Дяволски мост) по екопътеката “Вишнево – Гълъбово – Дяволски мост”. От село Гълъбово до моста пътеката е само надолу и са необходими около час и двадесет минути, ако не се почива никъде. Обратния път отнема не по-малко от два часа и двадесет минути.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
с. ВИШНЕВО
с. Вишнево, община Баните – АКВАМАРИН (вид БЕРИЛ), дългопризматичен 3– 4 см. в камерните пегматити, с колекционна стойност.
с. Вишнево, община Баните, в броеницоподобни пегматити има ХЕЛИОДОР и АКВАМАРИН (вид БЕРИЛ), наситен жълт цвят, 2 -3 см, много ценени от колекционерите друзи.
с. Вишнево, община Баните – АМЕТИСТ, АКВАМАРИН (вид БЕРИЛ).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
От с. Вишнево може да се отиде пеша до Шейтан кюпрю (Дяволски мост) по екопътеката “Вишнево – Гълъбово – Дяволски мост”, която е дълга около 12 км и минава през поредица природни забележителности, за да стигне до Дяволския мост, където свършва маршрутът.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
с. ЛАТИНКА
с. Латинка, община Баните – ГРАНАТИ. в камерните пегматитовите жили, пресичащи биотитовите гнайси и амфиболитите край селото се срещат добре оформени гранатови кристали от аламандин-сепсартинов тип. Те асоциират с КВАРЦ, ФЕЛДШПАТ и АДУЛАР. Тези гранати са свободно расли, факт, обуславящ безупречната им форма.Също и АМЕТИСТ, малки аметистови геоди, и ГРАНАТИ в пегматитите около селото.
с. Латинка, община Баните – АКВАМАРИН, дългопризматичен 3– 4 см. в камерните пегматити, с колекционна стойност.
с. Латинка, община Баните – АМЕТИСТ в камерите на пегматитовите жили, безцветни, мътни кристали.
с. Латинка, община Баните – СПЕСАРИН.
с. Латинка, община Баните, в камерните пегматити има ОПУШЕН КВАРЦ, често срастнали кристали, наситено опушени, за колекция.
с. Латинка, община Баните – АДУЛАР от камерни пегматити при с. Латинка, Ардино
с. Латинка, община Баните – АЛБИТ, АНДРАДИТ, БЕРИЛ (ГОШЕНИТ), КВАРЦ, МУСКОВИТ, ОЛИГОКЛАЗ, ОРТОКЛАЗ, ПЛАГИОКЛАЗ, СПЕСАРТИН, ТУРМАЛИН.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Съществуването на камерни пегматити с големи кварцови и фелдшпатови кристали в района на гр. Ардино е известно от началота на XX век..
Камерните пегматити от района на с. Латинка се разкриват сред мигматизирани биотитови гнайси и гранитогнайси. Пегматитовата жила „Латинка-1" има посока ССЗ-ЮЮИ, наклон 55 — 65° на ССИ, дължина 90 м и е широка до 6 м. Основните жилни минерали са КАЛИЕВ ФЕЛДШПАТ, АЛБИТ, КВАРЦ, МУСКОВИТ (вид слюда), ГРАНАТ, ТУРМАЛИН И БЕРИЛ. Акцесорни минерали са АПАТИТ И МУСКОВИТ. Разновидностите на турмалина са шерл и елбаит.
Пегматитът е диференциран, изграден основно от две зони — графична (калиев фелдшпат, олигоклаз и кварц) и блокова (калиев фелдшпат, албит, кварц).
В блоковата зона са наблюдавани множество каверни с дължина до 3 м. Обикновено камерите са запълнени от глинесто-серицитова маса, в която се срещат двукрайно оформени кварцови индивиди, берил, албит, адулар, мусковит, турмалин, гранат. Установени са още дребни 2-3 mm кристали от апатит, циркон, спекуларит и пирит, които растат заедно с адулара. В повечето от каверните преобладаващ късно образуван фелдшпат е албитът. В единични каверни доминиращ е адуларът.
От външните към вътрешните части на пегматита калиевият фелдшпат променя своя състав и морфология. В графичната зона сиво-бял или розов калиев фелдшпат прораства с кварцови ихтиоглипти, които наедряват към центъра на жилата. Над него нараства блоков бледорозов пертитен калиев фелдшпат, който в празнините образува кристали с големина до 30x40 cm. В някои каверни тези кристали обрастват от воднобистър адулар, със или без преходна зона от опаловобял пертитен калиев фелдшпат, чиято дебелина достига до 0,5 см. Обикновено границата между зоните е рязка. В някои случаи се наблюдава петнист строеж на преходната зона, обусловен от наличието на отделни участъци от бял калиев фелдшпат и прозрачен адулар.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
с. ЛЕНИЩЕ
с. Ленище, Ардино – Голямо поле от олигоклаз – микроклиновите пегматити с типични секущи жили и лещообразни тела, понякога със значителни размери – мощност 10 – 15 м. и дължина 200 – 300 м. Контактите им с вместващите ги скали са резки.
с. Ленище, Ардино, кариера за открит добив на пегматити за обогатяване, чиито запаси възлизат на 978 хил.т.
с. Ленище, Ардино – азбест и фелдшпат, които не представляват промишлен интерес.
с. Ленище, Ардино и с. Мишевско, Джебел (между двете села няма път) се разкрива част от голямо пегматитово поле. Жилите се разполагат послойно и секущо спрямо скалите от Родопския метаморфен комплекс. Секущите са зонално запълнени с графична (кварц – микроклинова) жила от ПИСМЕН ГРАНИТ (РУНИТ), дебела 1 метър. Суровината е с много добри качества.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
с. Мишевско
с. Мишевско – Голямо поле от олигоклаз – микроклиновите пегматити с типични секущи жили и лещообразни тела, понякога със значителни размери – мощност 10 – 15 м. и дължина 200 – 300 м. Контактите им с вместващите ги скали са резки.
с. Мишевско и с. Ленище, Ардино (между двете села няма път) се разкрива част от голямо пегматитово поле. Жилите се разполагат послойно и секущо спрямо скалите от Родопския метаморфен комплекс. Секущите са зонално запълнени с графична (кварц – микроклинова) жила от ПИСМЕН ГРАНИТ (РУНИТ), дебела 1 метър. Суровината е с много добри качества.
с. МишевскоКОРУНД (РУБИН).
_____________________________________________________________________________________________________________________________
с. Светулка, Ардино – КАЛЦИТ ДВУЛОМЕН, добри, бистри плочки от двуломен калцит има в минерализацията, която се намира между селата Бял извор и Светулка и отстои на около 5 км. западно от гр. Ардино.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Калцитната минерализация е вместена сред мрамори, а непосредствено до тях се разполагат лиственитите, които са с непостоянен състав - от над 90% силициев диоксид до над 90 % карбонатни минерали. Калцитната минерализация е съсредоточена под формата на линейно издължени гнезда и неправилна мрежа от зони (тип “щокверк”) сред мраморите.
Монолитните късове от тектонски ненарушени и непроменени мрамори са с размери от няколко десетки сантиметра до няколко кубически метра. Формата им е неправилна. Очертанията им са заоблени. Състоят се от дребно - до среднозърнест бял до сивобял мрамор.
По периферията на късовете на места се образува "друзовидна кора" от плътно сбити бели непрозрачни калцитни кристали. Дебелината й варира от 1 – 2 до 8 – 10 сантиметра.
Вместващата среда за калцитните кристали представлява слабо споена песъклива на вид скала, състояща се предимно от калцит - фино до грубозърнест.
Калцитните кристали се срещат като неравномерно разпределени единични късове с неправилна форма, най-често удължена и размери от няколко сантиметра до над 30 сантиметра.
Калцитът е безцветен или оцветен в различни по интензивност отенъци на жълто и кафяво. Някои от кристалите са равномерно оцветени или безцветни в целия си обем, докато други, най-често големите кристали, са зонално оцветени повърхностно и обемно в охресто жълто до кафяво и в червено-кафяво до “румено” червено от железни оксиди и хидроксиди, които понякога образуват "фантомни" кристали. Пигментацията е често различна в различните зони на растеж и е съсредоточена в периферията на кристалите.
По степен на прозрачност кристалите са от воднобистри до непрозрачни.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
с. Бял извор, Ардинско – ИЛВАИТ.
с. Бял извор, Ардинско – КАЛЦИТ ДВУЛОМЕН, добри, бистри плочки от двуломен калцит има в минерализацията, която се намира между селата Бял извор и Светулка и отстои на около 5 км. западно от гр. Ардино.
с. Бял извор, Ардинско – "При с. Бял Извор има розов корунд в шлиха до 3 см. Кристали." (zhivka)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
с. Седларци, Ардино – РОДОХРОЗИТ, РОДОНИТ. Среща се сред оловно-цинковите орудявания около селото.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
с. ЕНЬОВЧЕ
с. Еньовче, Ардино – РОДОНИТ, в скарновите зони на полимиталните находища в Централни Родопи, с мръсно кафяв цвят.
с. Еньовче, Ардино – РОДОХРОЗИТ, РОДОНИТ. Среща се сред оловно-цинковите орудявания около селото.
с. Еньовче, Ардино – АРСЕНОПИРИТ, КВАРЦ, РОДОНИТ, РОДОХРОЗИТ, СТИЛБИТ, СФАЛЕРИТ (Клейофан).
Мина “Еньовче”, кварц манганово находище “Еньовче” – КВАРЦ, добри кристали са намирани при прокарване на минни изработки в рудника. Има БУСТАМИТ и ОЛОВНО–ЦИНКОВИ РУДИ.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
СКАРНОВОТО СРЕБЪРНО-ПОЛИМЕТАЛНО НАХОДИЩЕ АРДИНО
За повече подробности вижте “Скарновото сребърно-полиметално находище Ардино”., автори: Иван К. Бонев, Веселин Н. Янев http://www.bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_1992_3/PDF/01_Bonev.pdf
Ардино – Скарновото сребърно-полиметално находище Ардино.png
МЕТАМОРФОЗИРАНИ БАЗИЧНИ МАГМАТИТИ КРАЙ с. АХРЯНЕ (ГЪЛЪБОВО)
Ахряне (Гълъбово) – Метаморфозирани базични магматити край Ахряне (Гълъбово).png
КАЛЦИТНАТА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ПРИ с. СВЕТУЛКА, АРДИНСКО
За повече подробности вижте “Калцитната минерализация при с. Светулка, Ардинско”., автори: Радостин Паздеров, Петко Петров, Харизан Харизанов
http://www.mgu.bg/sessions/03/1/rp_pp_hh.pdf
КАЛЦИТНАТА  МИНЕРАЛИЗАЦИЯ  ПРИ  с. СВЕТУЛКА, АРДИНСКО.png
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Горните данни са от:
• “Гемоложки находки в България”, автор Харизан Харизанов, София 2004 г.
• “Основи на минералогията”, автор Руслан Иванов Костов, София 2000 г.
и следните статии:
• “Адулар от камерни пегматити при с. Латинка, Централни Родопи”., автори: И. Пейчева, Р. Арнаудова, В. Арнаудов, А. Секиранов http://www.bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_1994_1/Pdf/03_Peicheva.pdf
• “Пилотно изследване на турмалин от пегматитова жила Латинка, Централни Родопи, България”., автори: Искра Пироева, Стела Лтанасова-Владимирова, Виргил Димов http://www.bgd.bg/CONFERENCES/Geonauki_2007/Sbornik/pfd_files/17_Piroeva_BGD_2007_conf.pdf
• “Скарновото сребърно-полиметално находище Ардино”., автори: Иван К. Бонев, Веселин Н. Янев http://www.bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_1992_3/PDF/01_Bonev.pdf
• “Калцитната минерализация при с. Светулка, Ардинско”., автори: Радостин Паздеров, Петко Петров, Харизан Харизанов
http://www.mgu.bg/sessions/03/1/rp_pp_hh.pdf
http://bg-draga.com/, zhivka http://bg-draga.com/viewtopic.php?f=22&t=2889&sid=0756548e1a0606f01ab26e7da0f4242d#p47941 _____________________________________________________________________________________________________________________________
Георги
Последна промяна redshift на Пон Дек 02, 2013 1:48 pm, променена общо 1 път
Аватар
redshift
ЛЮБИТЕЛ
ЛЮБИТЕЛ
 
Мнения: 66
Регистриран на: Пон Юли 02, 2012 5:52 pm
Местоположение: София

Re: Минерали от околностите на Ардино

Мнениеот zhivka » Нед Дек 01, 2013 5:25 pm

Изчерпателна литературна справка y3y3y3
Само да допълня - при с. Бял Извор има розов корунд в шлиха до 3 см. кристали. Берилът в района на Ардино е - гошенит, аквамарин, морганит
zhivka
ЕКСПЕРТ-МИНЕРАЛИ
ЕКСПЕРТ-МИНЕРАЛИ
 
Мнения: 337
Регистриран на: Чет Дек 22, 2011 2:55 pm

Re: Минерали от околностите на Ардино

Мнениеот goturbas » Сря Дек 04, 2013 12:50 am

... т.е който копа там 8844
и
!!23k
... нищо да не хвърля, а да гледа внимателно
камъньете! 65ет:)(
освен Au-то
r54wt43
Аватар
goturbas
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
 
Мнения: 1926
Регистриран на: Вто Яну 04, 2011 10:28 pm
Местоположение: Sof

Re: Минерали от околностите на Ардино

Мнениеот masterrichi » Сря Дек 04, 2013 9:44 am

Само да допълня нещо за тези находища ,почти са изчерпани на споменатите места всичко е на дупки това лято ги пообикалях доста, ама открих нови находища в района на с.Дрянка опушен кварц,гранат,берил и морион за съжаление така и не открих аквамарина за който бях отишъл.
Опушен кварц.jpg
Берил.jpg
Гранат.jpg
Животът е много кратък за да го изживееш глупаво.
masterrichi
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
 
Мнения: 789
Регистриран на: Пет Авг 27, 2010 3:30 pm

Re: Минерали от околностите на Ардино

Мнениеот goturbas » Сря Дек 04, 2013 10:03 pm

много красиви кристали!
опушения е впечатляващ...
Аватар
goturbas
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
 
Мнения: 1926
Регистриран на: Вто Яну 04, 2011 10:28 pm
Местоположение: Sof

Re: Минерали от околностите на Ардино

Мнениеот realist » Сря Яну 01, 2014 9:54 pm

Здравейте! Честита нова година и за много години! Аз също се канех някой път да отида там да потърся аквамарин, но именно тези сведения за изчерпване на находищата, а и факта, че там района ми е абсолютно непознат - ме спряха да предприема такъв излет. Само бил искал да питам само това на снимките ли са камъните, които сте открил? Аквамарин не сте открил - ясно, но накой по-прозрачен берил нямаше ли поне?
Поздрави и нова година-нов късмет!
realist
ЛЮБИТЕЛ
ЛЮБИТЕЛ
 
Мнения: 66
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 4:57 pm
Местоположение: Пловдив-Ивайловград

Re: Минерали от околностите на Ардино

Мнениеот masterrichi » Чет Яну 02, 2014 4:27 pm

Доста камъни намерих ,а берила е само от този вид на втората снимка,но ако не си ходил няма да намериш находището,напролет ми се обади може да се съчетаем за един излет.
Животът е много кратък за да го изживееш глупаво.
masterrichi
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
 
Мнения: 789
Регистриран на: Пет Авг 27, 2010 3:30 pm

Re: Минерали от околностите на Ардино

Мнениеот eli » Чет Яну 02, 2014 7:52 pm

Стоянчо написа:Доста и съм подарил както на музеите така и на познати,това ми доставя по голямо удоволствие от самата продажба.Успех на всички.

y7y7y7 y3y3y3
Късметът е това, което се случва когато подготовката срещне добрата случайност!
Аватар
eli
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
 
Мнения: 711
Регистриран на: Нед Фев 12, 2012 5:11 pm
Местоположение: Варна

Re: Минерали от околностите на Ардино

Мнениеот Стилиян » Чет Яну 02, 2014 8:17 pm

y8y8y8
65ет:)(
я сложи някоя снимка да видим аквамарините
Аватар
Стилиян
ЗНАЕЩ
ЗНАЕЩ
 
Мнения: 204
Регистриран на: Чет Май 10, 2012 11:01 am

Re: Минерали от околностите на Ардино

Мнениеот marian66 » Чет Яну 02, 2014 8:25 pm

Стилиян написа:y8y8y8
65ет:)(
я сложи някоя снимка да видим аквамарините

И на мен ще ми е интересно,да погледна някоя снимка.
Стоянчо,ти си ;)
marian66
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
МАЙСТОР-ТЪРСАЧ
 
Мнения: 1549
Регистриран на: Пон Май 09, 2011 2:13 pm

Следваща

Назад към Интересни статии за камъните.

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

IT Новини
Гласувайте за BG-DRAGA в БГ чарт
Уеб директория
.: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове
cron