Собствено Търсене

За големината на природното злато

За големината на природното злато

Мнениеот redshift » Нед Сеп 30, 2012 8:40 pm

Природното злато се отличава по големина, пробност, състав на примесите, форма на частиците и дори по цвят. В тази статия става дума за големината на природното злато. Тя е един от най-важните параметри, определящи метода на търсене и опробване на коренните местонаходища, на технологията за преработката на рудата и извличането на златото.
ДИСПЕРСНО ЗЛАТО
Най-много като брой в природата са много малките частици злато с размери от части от микрона до десетки микрони. Такива частици се наричат дисперсни. Малко условно те се делят на грубодисперсни и финодисперсни.
Дисперсни частици злато има в природата, във водата и в растенията. Такива частици могат да се наблюдават само с електронен микроскоп. Те не могат да бъдат претеглени дори и с най-добрите микроаналитични везни. Количеството им е несметно. Във всеки грам злато има повече от 100 милиарда такива частици. При такова огромно количество дисперсни частици тяхното извличане представлява най-голяма трудност и струва по-скъпо от всякакви други методи за добиване на злато.
1. Уникални творения от злато, Alta Floresta, Бразилия
1. Уникални творения от злато, Alta Floresta, Бразилия.jpg
ЗЛАТО С РАЗМЕР ПОД 0.01 мм.Златинките с размер под 0.01 мм са изключително много. Най-голямата златинка от този клас (0,01 мм) има маса от порядъка на 0,00001 мг и е невъзможно да бъде претеглена на микроаналитични везни. Във всеки грам злато те са над 100 милиона. Независимо от това, златото под 0,01 мм в природата е повече отколкото което и да е друго с изключение на дисперсното, то се намира основно в разсеяно състояние.
Понякога то образува промишлено орудяване, обикновено от злато-сулфиден тип. В такива рудопроявления миниатюрните златни частици се концентрират като включвания в някои минерали (пирит, арсенопирит и др.). Добиването на такова злато, даже при високи съдържания, изисква фино смилане на скалите и разтварянето на златото в някакъв разтворител (цианит, хлорид).
При естественото разрушаване на планинските скали, малките златинки сравнително леко се освобождават от сулфидите, тъй като последните, окислявайки се от кислорода във въздуха, се разрушават под въздействието на различията в температурата и различни механични въздействия. Освободените златинки могат да се натрупват в елувиалните наноси и в кората на изветряне.
2. Злато с кварц от местността Dafu, Китай.jpg
2. Злато с кварц от местността Dafu, Китай.jpg (134.15 KiB) Прегледано 5399 пъти
Ако свободното злато с големина по-малко от 0,01 мм попадне в речния поток, то преимуществено се разсейва. Малките леки златинки свободно се пренасят разсеяни във водата дори и при невисоки скорости на течението. Реките пренасят това злато на огромни разстояния и то почти всичкото попада в моретата и океаните. Към настоящия момент в морската вода са се натрупали няколко милиона тона злато. Неговата концентрация във водата достига 50 мг/тон. Постоянно се провеждат опити по извличането на това злато от морската вода. В частност се използват йонообменни смоли, които адсорбират златото. Независимо от множеството опити в това отношение, засега не се удава да се постигне икономическа полза. А защо – това е съвсем ясно: докато все още в земната кора има залежи на злато в значително по-високи концентрации, и има държави, в които златодобива може да се провежда с използването на изпитаната колониална политика от 18 век, (златото за нас, отровите за вас), този добив е многократно по-евтин и ще се провежда с максимална интензивност.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------
ЗЛАТО С РАЗМЕР 0,01– 0,1 мм
Златото с размер 0,01– 0,1 мм е характерно за много коренни местонаходища. В богатите руди то може да се види и с невъоръжено око, макар и най-често да не прилича на обикновеното злато. Ето описание на това как изглежда такова злато в едно от най-богатите коренни местонаходища: “Златото се намира в жилите обикновено във вид на малки частици. Тези частици понякога се групират, образувайки рехави срастъци и струпвания видими с просто око. Външният вид на тези образования е такъв, че човек, който ги вижда за първи път няма да ги разпознае като злато. Това са сиво–зелени петна със съвсем непривлекателен вид и със слаб блясък, а понякога и без блясък. Такова злато се нарича “зелено злато”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------
ЗЛАТО С РАЗМЕР 0,1 до 1,0 мм.
За цялата история на човечеството, вероятно е добито преди всичко и най-много злато с размер на частиците от 0,1 до 1,0 мм. Това злато е видимо, технологията на добиването му е сравнително проста и добре разработена.
За да се освободи златото от рудата, тя трябва като начало да се смели. Тази операция е много енергоемка и скъпо струваща, но раздробяването до 0,1 мм (в практиката е прието 0,074 мм) е технически и икономически напълно възможно. Съвременните дробилки и мелници позволяват смилането на десетки и стотици тонове в час.
3. Късове самородно злато от езеро Yindarlgooda, Австралия.jpg
3. Късове самородно злато от езеро Yindarlgooda, Австралия.jpg (115.34 KiB) Прегледано 5399 пъти
От смляната руда, златото по-едро от 0,1 мм удовлетворително се извлича с прости гравитационни методи, известни стотици години. В миналия век за повишаване на извлеченото злато бяха разработени концентрационни апарати, центробежни концентратори и други обогатителни апаратури.
Златото с размер 0,1 мм вече може да бъде отнесено към “гравитационното”, защото се отлага под действието на силата на тежестта. Поради това то може да се натрупва на дъното на реките и да образува разсипи, изгодни за обработка. Известни са и разсипи със злато 0,1-0,11 мм, но те са рядкост и са разположени близо до коренните местонаходища. Намирането на такъв разсип е важен признак, че източника на златото е малко по-нагоре срещу течението. С други думи по-голямата част от златото с размер 0,01-0,1 мм се отнася от течението и отива в реките и океаните, а златото с размер 0,1-1,0 мм се отлага на дъното, образувайки места (разсипи), където се натрупва и добиването му от тях е икономически изгодно.
Много важно преимущество на златото от този клас е факта, че тези разсипи се срещат достатъчно често, а намирането им не изисква големи вложения (на пари и на време). Златосъдържащата руда с размер на златинките 0,1-1,0 мм се открива със сондажно добити проби. Разкритите рудни тела се опробват с удобни в практично отношение проби с маса 10-12 кг, а анализите на проби от златните руди се прави вече от векове.
В резултат, коренните местонаходища на злато с големина 0,1-1,0 мм се откриват и опробват съвсем надеждно при сравнително неголеми разходи.
4. Късове самородно злато от регион La Gran Sabana, Венецуела
4. Късове самородно злато от регион La Gran Sabana, Венецуела.jpg
Тук е важно да се подчертае, че в разсипите това златото именно се натрупва, концентрира се. Затова усилията на търсачите трябва да се насочват към откриването на разсипите злато. Когато разсипът вече е открит, е важно чрез проби да се установят размерите му и особено разпределението на концентрацията на златинките. По-икономически изгодно е промиването на златото да започне от местата с най-висока концентрация на златинките.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------
ЗЛАТО С РАЗМЕР НАД 1-2 мм.
Златото с размери над 1-2 мм също нередко се срещат в природата. В разсипните местонаходища частта на златото по-едро от 1 мм често превишава 50%, а в някои разсипи достига до 70%. Известни са отработени разсипи в които по-голямата част от златото е била над 8 мм.
Някои разсипи с едро злато са били изключително богати и са съдържали тонове руда. Вече повече от 100 години едро злато се добива от разсипите в долината на река Бодайбо в Иркутия. Богатите разсипи в долината на река р.Чай-Урья се експлоатират вече повече от 70 години.
Източници на едрото злато в разсипите са малко сулфидните кварцови жили. Това са жили в които има малко такива минерали, като пирит, арсенопирит, галенит и т.н. При отсъствието на сулфиди в продуктивните хидротермални разтвори, центровете на кристализация на златото са по-малко, но всеки от тях акумулира повече злато. Едрото злато нередко образува много красиви агрегати с кварца. Те се ценят високо от колекционерите.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------
КЪСОВЕ САМОРОДНО ЗЛАТО
Златните късове с размери 8-10 мм имат маса около 1 г. и се наричат самородно злато. Жили със самородни късове злато почти не могат да се намерят със съвременните геологични методи. Самородно злато в жилите е извънредно малко. Например при промишлено съдържание на златото 10 г /тон една златинка с размери 10 мм и маса 1 г се пада на 100 кг скална порода, а самородно злато с размери 15-20 мм — една на 3-5 тона. Пробите от разузнавателните сондажи имат маса 1-3 кг., така че вероятността в тях да попадне къс самородно злато е много малка.
5. Къс самородно злато от регион La Gran Sabana, Венецуела .jpg
5. Къс самородно злато от регион La Gran Sabana, Венецуела .jpg (89.04 KiB) Прегледано 5399 пъти
Късовете самородно злато представляват голям интерес за геолозите, а и за любителите златотърсачи. За разлика от малките златинки, късовете се отлагат в наносите съвсем близо до коренните източници. Затова те са несравнимо по-информативни от дребното злато. Размерът на къса, формата и заоблеността му, включените в него минерали – всичко това е отлична и детайлна информация за правилната прогноза и последващото търсене на коренните местонаходища на златото.
Богати на самородно злато жили понякога все пак се откриват при визуални геологични наблюдения. Ето два примера:
1. Якутия, В руслото на ручей, в гранитоиди са разположени рудни кварцови жили, които залягат под малък наклон. От едно гнездо на кварц в жилата беше добито около 30 кг рудно злато. Иззетото злато е голямо – срещаха се късове самородно злато по няколко десетки грама. В неизветрелите кварцови жили кварцът, основно е масивен, с млечно бял цвят. На места по него минават слюдени ивици, от които той придобива ивичест строеж. Кварцовите жили бяха източник на златоносни разсипи по реката. Именно съдържанието на тези разсипи беше основния белег за търсене на това орудяване.
2. Якутия, В руслото на ручей са открити рудни тела, представени от кварцови жили, техните системи и интензивни прожилки в дайките и наносните породи. Най-интересното рудно тяло е жила, секуща дайката. Дайката е изцяло преработена хидротермално. Минерализацията е привързана към зоната на разкъсване с мощност 0,3-0,4 м. Размера на златинките в това рудно тяло достига 6-8 мм, понякога до 1-2 см. Теглото на рудните късове самородно злато достига до 30 г.
Аватар
redshift
ЛЮБИТЕЛ
ЛЮБИТЕЛ
 
Мнения: 66
Регистриран на: Пон Юли 02, 2012 5:52 pm
Местоположение: София

Re: За големината на природното злато

Мнениеот redshift » Нед Сеп 30, 2012 8:49 pm

6. Лентовидно злато от Alta Floresta, Бразилия.jpg
6. Лентовидно злато от Alta Floresta, Бразилия.jpg (125.57 KiB) Прегледано 5396 пъти
Изключително важно значение при търсенето на жили със самородно злато има анализа на разсипното злато. В някои разсипи нерядко може да се намерят късове злато с кварц – това е отличен признак за търсене. Златото и кварца имат различни и рязко различаващи се коефициенти на температурно разширение. По контакта на златото и кварца лесно прониква вода. Затова при периодичните колебания на температурата (замръзване и размръзване на породата) златото бързо се отделя от кварца. Ако златото и кварца все още са заедно, това означава само едно – този къс се е отделил от жилата съвсем наскоро и сравнително наблизо, а жилата все още не е напълно разрушена. Означава също така и, че ние сме почти на точното място и в точното време. Трябва да потърсим жилата нагоре срещу течението, на разстояние до няколко километра, тъй като късовете злато и кварц поради голямата си маса се придвижва бавно надолу. Жилата със златото ще е частично потопена във водата, или над водата, в улей и по нея ще се стича вода. При това разположение ще са създадени необходимите условия за въздействията на циклите замръзване, размръзване. Разбира се, наложително е да огледаме много внимателно и дъното, защото жилата може да е голяма.
Колкото по-едри са късовете самородно злато, толкова по-редко се срещат те в природата. Това е обща закономерност. В същото време има райони, където самородното злато е много. Например, в Южен Урал в средата на миналия век се разработваше разсип по река Ташкутарганка, в която късовете самородно злато с маса под 50 г се считаха за нещо съвсем обичайно. Пак тук, на Южен Урал беше намерен най-големия (от запазените) къс самородно злато “Големия триъгълник”с маса 36 кг и още няколко къса с маса около 10 кг всеки. Само преди няколко години беше намерен уникален къс самородно злато с кварц и тегло повече от килограм. Райони, в които се намирани късове самородно злато има в Иркутска и Магаданска област, в Якутия, на Чукотка.
7. Интересен къс самородно злато от щат Виктория, Австралия.jpg
7. Интересен къс самородно злато от щат Виктория, Австралия.jpg (117.69 KiB) Прегледано 5396 пъти
Обикновено късовете самородно злато се намират случайно при изработките на коренните местонаходища със залягания на едро злато. Важна особеност на подобни обекти е факта, че след приключването на цялата работа по изземването на златото, на обекта остават известно количество не намерени късове. Опитът доказва, че и в разкривката и в отработената вече и натрупана на насип порода могат да се намерят известно количество пропуснати самородни късове. Ако търсенето се провежда със съвременни металотърсачи, намирането на късове самородно злато е многократно по-бързо и по-евтино.
Методиката е съвсем проста. С металотърсачи се изследва обстойно горния слой на насипа на дълбочина, достъпна за използваните прибори, обикновено 20 – 30 см. След извличането на късовете злато, отработения слой се отстранява с булдозер и следва ново търсене. Това се повтаря до отработването на целия насип. Стойността на количеството намерено злато многократно надвишава разходите по намирането му. И тук не се взима в предвид естетическата стойност на къса самородно злато, заради която той може да бъде продаден на значително по-висока цена от цената на съдържащото се в него злато. Техническият прогрес също не седи на едно място. Добиването на това допълнително злато става възможно с усъвършенстването на металотърсачите – повишаването на тяхната чувствителност, подобряване на методите за детекция, стабилна работа в райони с висока минерализация.
С методиката “металодетектор-булдозер” вече започват да се разработват и експлоатират нови находища на едро злато. Тя е особено ефективна на участъци където няма вода, или тя е недостатъчна за промиването, а също така и там, където другите способи на добив не са оправдани.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------
Таблицата по-долу показва процента злато на частиците с различни размери за едно конкретно находище. Както се вижда, златинките са с различен размер , има по-малки от 0,01 мм и по-големи от 0,1 мм. Това е напълно нормално, във всяко коренно местонаходище златинките имат различни размери. И макар да има находища в които процентното съдържание да е по-различно, техния брой е незначителен и те могат да се разглеждат като изключения от правилото. Затова, донякъде условно, може да се използва настоящата таблица за едно средно статистическо находище.
Таблица за размерите на частиците злато
Размер на златинките 0,2 – 0,1 Процент от златото 5
Размер на златинките 0,1 – 0,05 Процент от златото 10
Размер на златинките 0,05 – 0,01 Процент от златото 75
Размер на златинките под 0,01 Процент от златото 10
8. Къс самородно злато от щат Куисланд, Австралия
8. Къс самородно злато от щат Куисланд, Австралия.jpg
Размерът на природното злато се колебае от финодисперсни частици до късове самородно злато. Съотношението в размерите е почти 100 хиляди пъти. При това всяко находище има свой диапазон на големината на златото в него. Различията в размера определят и различията в технологиите за преработването на рудата и обогатяването, а също така и методите за търсене, откриване и опробване на златото.
В най-общия случай, добива от находища на дребно злато има сравнително неголеми разходи за търсене и намиране, но затова пък промишленото му извличане от рудата струва скъпо, поради необходимостта от процеси за раздробяване и смилане, флотация или цианиране. При находища с едро злато извличането на златото от рудата е евтино (достатъчни са прости гравитационни апарати), но търсенето им е сложно и скъпо, а опробването има ниска достоверност.
=================================================================================================================
Настоящата статия е превод на статия от списание Золотодобыча, №102, Май, 2007 г., автор Кавчик Б.К.-к.г.-м.н.,
Снимките са свалени от Интернет, обработени са допълнително и са добавени от мен.
Нямам авторски претенции нито за статията, нито за снимките към нея.
Георги
Аватар
redshift
ЛЮБИТЕЛ
ЛЮБИТЕЛ
 
Мнения: 66
Регистриран на: Пон Юли 02, 2012 5:52 pm
Местоположение: София


Назад към Самородно злато

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

IT Новини
Гласувайте за BG-DRAGA в БГ чарт
Уеб директория
.: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове
cron