Собствено Търсене

Машина на времето - Наредба № 8

Машина на времето - Наредба № 8

Мнениеот Rhodiumen » Вто Май 24, 2011 5:24 pm

Наредба № 8 за отчитане на злато добито от физически лица

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА МЕТАЛУРГИЯТА, БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА И БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА
Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 1986г.

Материята е преуредена. Виж Валутния закон - ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г.


Чл. 1. Разсипно злато чрез промиване на златоносни пясъци се добива от местни физически лица по условията на Наредбата за добиване и преработване на злато, сребро и платина и сделки с тези метали и със скъпоценни камъни (обн., ДВ, бр. 59 от 1966 г.; изм. и доп., бр. 20 от 1985 г.).


Чл. 2. Физическите лица получават разрешение за златодобивна дейност от изпълнителния комитет на съответния окръжен народен съвет. Въз основа на него те сключват граждански договор с поделенията на Стопанския търговско-промишлен комбинат "Минералсувенир" в София, Пловдив, Кърджали, Варна и Русе за ръчно добиване на злато от разсипни пясъци.


Чл. 3. Физическите лица, занимаващи се със златодобивна дейност, са длъжни да водят тетрадки по образец (приложен към наредбата), които получават при подписване на договора за тази дейност. В тези тетрадки те вписват добитите от тях и продадени на СТПК "Минералсувенир" количества злато.


Чл. 4. Златото добито от местните физически лица, се предава лично в уговорен срок на предприятието, с което са сключен договорът, но не по късно от 1 месец от добиването му. Предаването става срещу редовно водена тетрадка.


Чл. 5. Поделенията на СТПК "Минералсувенир" заплащат на гражданите добитото разсипно злато в лева по изкупна цена и надбавка към нея, определена от министъра на финансите. Надбавката се вписва в договора.


Чл. 6. За изкупеното количество злато поделенията на СТПК "Минералсувенир" издават на местните физически лица бордеро в 4 екземпляра от отделен кочан по ред, установен от министъра на финансите. Първият екземпляр остава към кочана за предприятието, вторият и третият се предават на лицето, предало златото, а четвъртият се предава на БНБ - главна каса.


Чл. 7. Постъпилите количества разсипно злато в поделенията на СТПК "Минералсувенир" се предават за обработка на Стопанския комбинат за цветни метали "Д. Благоев" в Пловдив, който им възстановява изплатената левова стойност. За полученото злато СКЦМ "Д. Благоев" издава съответен документ, с който получава от държавния бюджет изплатената надбавка към изкупната цена на разсипното злато.


Чл. 8. Стопанския комбинат за цветни метали "Д. Благоев" в Пловдив обработва разсипното злато в прокат от 24 карата, което предава в БНБ - главна каса, по утвърдената цена за злато на прокат.


Чл. 9. Физическите лица, предали придобитото от тях злато по реда на наредбата, имат право да закупят от окръжните клонове на БНБ бонове - емисия на БНБ, за покупка на стоки в несоциалистическа валута в размер 30% от стойността на продаденото злато по изкупната цена с надбавка.


Чл. 10. Боновете се представят на правоимащите лица срещу втория екземпляр на бордерото за предаденото злато и личния им паспорт, като равностойността на боновете се заплаща на банката по установен от нея ред по курс "продава с такса".


Чл. 11. Не се допуска добитото разсипно злато от частни лица да се продава по друг начин или на други лица и организации освен посочените в наредбата.


Чл. 12. Съхраняването и транспортирането на разсипното злато се извършва по реда, установен с Наредбата за начина на получаването, съхраняването и изразходването на благородни метали, предназначени за производствени цели (ДВ, бр. 43 от 1970 г.).


Чл. 13. Лицата, които нарушават реда за добиването, съхраняването, предаването и отчитането на разсипно злато, добито при условията и по реда на наредбата, се наказват по Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол и чл. 250 от Наказателния кодекс.


Заключителни разпоредби


§ 1. Контролът по прилагането на наредбата се упражнява от Министерството на финансите и Българската народна банка.


§ 2. Наредбата се издава на основание § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 10 от 1985 г. за подобряване дейността по търсенето, добиването и изкупуването на благородни метали и минерални образци (ДВ, бр. 20 от 1985 г.).


ТЕТРАДКА
за добитото и предадено разсипно злато
от..................................................................
(трите имена)
....................................................................
(адрес)
по договор №..............от..........................., сключен със
СТПК "Минералсувенир" -гр...........................
____________________________________________________________________
Добито злато
____________________________________________________________________
количество в грамове
Дата Подпис
цифром словом
____________________________________________________________________
1...................................................................
2...................................................................
....................................................................
30..................................................................
31..................................................................
Всичко за
месеца..............................................................
Предал:.................. Приел......................
(подпис) (подпис и печат)
Бордеро №.......от...................
Да върнем българското злато в български ръце!
Аватар
Rhodiumen
ЗНАЕЩ
ЗНАЕЩ
 
Мнения: 233
Регистриран на: Сря Май 04, 2011 3:20 pm
Местоположение: Русе

Re: Машина на времето - Наредба № 8

Мнениеот ivo13 » Вто Май 24, 2011 5:50 pm

ех колко малко глупости y2y2y2
животът е един изживей го пълноценно
ivo13
ЗНАЕЩ
ЗНАЕЩ
 
Мнения: 375
Регистриран на: Вто Дек 14, 2010 9:10 pm
Местоположение: РУСЕ


Назад към Неактивните теми в архив

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

IT Новини
Гласувайте за BG-DRAGA в БГ чарт
Уеб директория
.: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове
cron