Собствено Търсене

Имената на скъпоценните камъни – история и поука

Имената на скъпоценните камъни – история и поука

Мнениеот redshift » Пет Фев 07, 2014 11:18 am

ИМЕНАТА НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ – ИСТОРИЯ И ПОУКА

Източниците на имената на основните видове скъпоценните камъни, широко използвани и в наши дни, се намират в дълбоката древност, и понеже те са се употребявали много преди науката за минералите да се обособи в отделен отрасъл – минералогия, значението на тези наименования през вековете е било различно. Едва наскоро беше осъществен сериозен опит да се постигне международно споразумение за еднозначност на имената на камъните, които се употребяват за ювелирни цели. Разбира се, ако ювелирите използваха имената, взети от минералогията, не би имало никакво объркване или неопределеност, но трябва да се вземе в предвид, че много от тези наименования са непривични за хората, които са далече от тази наука. А освен това е нежелателно пълно отказване от имената, възникнали в древността и свързаното с това повсеместно използване на тези наименования.

Естествено, има и съображения от чисто търговски характер. Има не един случай, при който названието на току що открит нов камък може съществено да повлияе на съдбата му, а по-точно на това, дали ще се продава добре, или не. Когато изтерзаната от любов Жулиета шепнела ''Какво значение има името?!'' – нейните мисли блуждаели много далече от скъпоценностите, но за скъпоценните камъни името е всичко. Така например, привлекателния червен камък, добиван в Южна Африка заедно с диамантите, нямал никакво търсене, докато се наричал с истинското си име ''гранат''. Но щом бил преименуван с неправилното име ''капски рубин'', търговията с него бързо и рязко се засилила. Много хора намират тихо удовлетворение в притежаването на камъни, които те смятат за един от видовете рубини, но тази радост може внезапно да бъде помрачена от откритието, че техния камък е ''само'' един презрян гранат. По тази причина намерили за целесъобразно да преименуват блестящия зелен гранат, добиван около 30 – те години на миналия век в Урал, с крайно неправилното име ''хризолит'', което е всъщност името на минерала оливин или перидот (в англоезичната литература).

За да се обозначат камъните с явно различна твърдост били въведени в действие особени епитети. Така съвсем неправилно,''източни'' започнали да се наричат разновидностите на корунда, които са близки по твърдост с диаманта, но не защото те били добивани на Изток, а защото по това време най-добрите скъпоценни камъни идвали в Европа именно от там. А когато започнали да добиват прекрасни топази в Бразилия, тези от тях, които идвали в Европа неправилно били наричани ''бразилски'', за да се различи този камък от жълтия кварц (цитрин), който ювелирите също неправилно наричали ''топаз''.

Названията, които обикновено се употребявали в ювелирната професия, се давали на камъните основно според техния цвят, а това е очевидна, но най-малко надеждната характеристика на скъпоценните камъни.
Едва ли не всички червени камъни неправилно са били наричани ''рубин'', понякога с различни епитети, за да се разделят видовете по оттенък или твърдост. Също така се употребявали названията ''рубелит'' и ''рубицел'', които са производни на ''рубин''. Например, с името ''рубин-бале'' или ''балас-рубин'' неправилно са наричали червения шпинел, който се добивал заедно с истинския рубин в рудниците на Бирма. След остеняването му той наистина приличал много на рубин. С названия като ''аделаидски рубин'', ''аризонски рубин'', ''колорадски рубин'' неправилно са наричани гранатите от тези райони. Рубелитът е всъщност турмалин с възхитителен малинов цвят, който се добива в Калифорния. А рубицел е името на оранжево червения шпинел.

Названието ''сапфир'' винаги е означавало син камък. Първоначално, в по-далечните времена, така са се наричали минерали като Лазурит (Лапис лазури) и други подобни. По-късно, когато е била открита скъпоценната разновидност на корунда, сапфир започнали да наричат именно този великолепен камък. Но минералозите от миналото използвали това наименование в доста по-широк, почти родов смисъл за означаване на всички разновидности на скъпоценния корунд, включително и за рубин. Съвременните ювелири го употребяват в същия смисъл, но изключват рубина. Очарователно осъвременени са, не може да им се отрече това, нали! Затова и днес можете да чуете за бял, жълт, зелен и дори розов сапфир! ''Бразилският сапфир'' е в действителност бледосин турмалин (такова оцветяване се среща доста рядко). А ''воден сапфир'' неправилно са наричали както кордиерита, така и топаза.

Жълтите камъни, като правило са обединени под общото название ''топаз''. В действителност топазът е твърд, естествен флоро-алуминиев силикат (Al2SiO4(F,OH)2), който в чист вид е безцветен, но има широка палитра оттенъци в зависимост от присъствието на различни окиси на метали по време на кристализацията му. Независимо от това, ювелирите дълго време не са се отказвали от привичката си да употребяват неправилно името ''топаз'' за всички жълти разновидности на минералите. Жълтата разновидност на кварца (цитрин) и до днес може да срещне под неправилното името ''топаз''. А за да има все пак някакво разграничаване, истинския топаз неправилно се нарича ''бразилски'', дори и когато е добит от Урал в Русия, или пък идва от Мадагаскар. И единия ''топаз'', и другия топаз могат да се видят днес един до друг на една витрина, и само по цената може да познаете кой е истинския топаз. А за да е главоблъсканицата пълна, трябва да знаете още, че с имената ''източен топаз'', ''кралски топаз'' и ''индийски топаз'' неправилно се нарича жълтия корунд, а пък ''западен топаз'' е жълтата разновидност на кварца (цитрин).

Названието ''изумруд'' винаги се е употребявало за означаване на камъни със зелен цвят. Първоначално така са наричали хризокола, който е непрозрачен светло зелен до синьо зелен минерал. По-късно това име се присвоява на безценната разновидност на берила с нежен тревисто зелен цвят. Това разбира се, не е пречка зад името ''източен изумруд'' да се крие зеления корунд, който също се среща и като ''ориенталски смарагд'’. А зеления турмалин, който през 18 век за първи път се появява в Европа неправилно се е наричал ''бразилски изумруд''. С името ''уралски изумруд'' неправилно са наричали зеления гранат, добиван в Урал, който също е носил крайно неправилното име ''хризолит''. Важно е да се знае също, че ''литиев изумруд'' е всъщност хиденит – бледозелена до яркозелената разновидност на минерала сподумен (LiAlSi2O6). ''Медният изумруд'' е диоптаз (Cu6Si6O18.6H2O), който е зелен до синьо зелен. ''Капски изумруд'' е бледозелен пренит (Ca2Al2 Si3O10 (OH)2), а ''африкански изумруд'' е зелен флуорит (СаF2). В днешно време все по-често се употребяват наименования като ''бразилски изумруд'’ и ''африкански изумруд'' за изумрудите, добити в Бразилия и Африка.

Аметистът е кварц с красив виолетов цвят, но с епитета ''източен'' е бил неправилно наричан виолетовия корунд, а също и виолетовия шпинел. Със същото име ''източен аметист'' някои ювелири неправилно наричат блестящия кварц от Сибир, за който е характерно редуването на ивици с пурпурна и бяла окраска. Виолетово червения гранат се нарича алмандин, но названията ''източен алмандин'' и ''алмандин – шпинел'' неправилно са се употребявали преди за обозначаването на виолетовата разновидност на корунда и шпинела съответно. С името ''ориенталски аметист'' неправилно са наричали виолетовия корунд.

Името ''диамант'' се употребява за означаването на блестящия, извънредно твърд и при правилното остеняване хвърлящ ярки отблясъци камък, който за всички поколения е бил най-популярния от скъпоценните камъни. Разбира се, това име неправилно са носили и други блестящи безцветни камъни. ''Корнуелски диамант'', ''бристолски диамант'' – това е планинския кристал (безцветен кварц). ''Матарски диамант'' (Матара е град в южен Цейлон) и ''цейлонски диамант'' са имена на безцветния циркон. А с имената ''саксонски диамант'' и ''сибирски диамант'' неправилно са наричали безцветния топаз.

Аквамаринът е прекрасната разновидност на берила с бледосин до бледозелен цвят. Но ''източен аквамарин'' са наричали неправилно зеленикавия корунд. А ''сиамски аквамарин'' е всъщност зелен шпинел.

Хиацинтът е червен до жълто-кафяв, прозрачен и е разновидност на циркона. Но с името ''хиацинт'' често неправилно са наричали гранати със същия оттенък. ''Източен хиацинт'' пък се е наричал неправилно червено кафявата разновидност на корунда.

С името ''хризолит'' е свързано известно объркване. Тази дума е синоним на названието ''оливин'' (или ''перидот'', както предпочитат да говорят англоезичните ювелири). Но често това название неправилно се използва за обозначаване на съвършено друг минерал – хризоберил. ''Източен хризолит'' наричат неправилно жълто зеления корунд. Понякога с името ''източен хризолит'' неправилно се нарича и хризоберила със същия оттенък. Хризоберилът често се нарича ''бразилски хризолит'', берила – ''аквамарин – хризолит'', а топаза с жълто зелен цвят е ''саксонски хризолит''.
Както хризоберила, така и кварца, който има подходящата окраска, остенени като кабошони, могат да възпроизвеждат ефекта ''котешко око''. Името ''котешко око'' без допълнително определение се отнася само за хризоберила, когато става дума за кварца, е необходимо да се уточни ''кварцово котешко око''.

Названието ''жад'' обединява два различни минерала – жадеит и нефрит, обаче то свободно се употребява и по отношение на други, външно подобно минерали. Например, ''трансваалски жад'' е неправилното име на граната, а с наименованието ''американски жад'' и ''калифорнийски жад'' неправилно се нарича минерала индокраз (везувианит).

Истинският шпинел е твърд минерал, прозрачен, с червен цвят, а неговата разновидност рубицел е безцветен, син, зелен, оранжев. И двата са ювелирни камъни. Но под името ''аризонски шпинел'' е скрит червения и зеления гранат. ''Канадският шпинел'' неправилно наричат червения гранат от Цейлон. На простичкия въпрос ''защо е така ?'', една бърза справка за цените дава простичкия отговор – граната е доста по-евтин.

От казаното по-горе може да се разбере, че популярните названия на скъпоценните камъни имат този недостатък, че те ни карат да предполагаме несъществуващо родство между отделните видове и не отразяват никакви съществени свойства на тези камъни, освен цвета.

Цялото това не особено кратко описание на неправилните, но непрекъснато употребявани (най вече при продажба) имена на скъпоценните камъни е полезно да се има в предвид при закупуването им в някои страни, а също и в Интернет. То би могло да се използва и в обратния случай – ако вече сме горди притежатели на изгодно придобит ''източен'' камък например, по-правилно е, като че ли, да не го даваме за оценка. Вярата в нещо винаги е за предпочитане пред разочарованието.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ИМЕНАТА НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ С ЕПИТЕТИ И КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ЕПИТЕТА:

Аквамарин с епитети означава:
''източен аквамарин'' неправилното са наричали зеленикавия корунд.
''сиамски аквамарин'' е всъщност неправилното име на зеления шпинел.
''аквамарин – хризолит'' е неправилното име на берила.

Алмандин с епитети означава:
''алмандин – шпинел'’ е името, с което неправилно са обозначавали виолетовата разновидност на шпинела, който са наричали също неправилно и ''източен аметист''.
''източен алмандин'’ е името, с което неправилно са обозначавали виолетовата разновидност на корунда, която са наричали също неправилно и ''източен аметист'', и ''ориенталски аметист'' също неправилно.

Аметист с епитети означава:
''източен аметист'' е неправилното име на блестящия кварц от Сибир, за който е характерно редуването на ивици с пурпурна и бяла окраска.
''източен аметист'' е също неправилното име на виолетовия корунд, който също неправилно са наричали и ''източен алмандин'’, а също неправилно и ''ориенталски аметист''.
''източен аметист'' е също неправилното име на виолетовия шпинел, който неправилно са наричали също и ''алмандин – шпинел'’.
''ориенталски аметист'' неправилно са наричали виолетовия корунд. Другите неправилни имена са ''източен аметист'' и ''източен алмандин'’.

Диамант с епитети означава:
''бристолски диамант'' е неправилното име на планинския кристал (безцветен кварц).
''корнуелски диамант'' е неправилното име на планинския кристал (безцветен кварц).
''матарски диамант'' (Матара е град в южен Цейлон) е неправилното име на безцветния циркон.
''саксонски диамант'' е неправилното име на безцветния топаз.
''сибирски диамант'' е неправилното име на безцветния топаз.
''цейлонски диамант'' е неправилното име на безцветния циркон.

Жад с епитети означава:
''американски жад'' неправилно се нарича минерала индокраз (везувианит).
''калифорнийски жад'' неправилно се нарича минерала индокраз (везувианит).
''ТРАНСВААЛСКИ жад'' е неправилното име на граната.

Изумруд с епитети означава:
''африкански изумруд'' е в действителност зелен флуорит.
''бразилски изумруд'' е неправилното наименование на зеления турмалин, който през 18 век за първи път се появява в Европа.
''източен изумруд'' е неправилното име на зеления корунд, който също неправилно се нарича и ''ориенталски смарагд'’.
''капски изумруд'' е бледозелен пренит.
''литиев изумруд'' е всъщност хиденит – бледозелена до яркозелената разновидност на минерала сподумен.
''меден изумруд'' е диоптаз, който е зелен до синьо зелен.
''уралски изумруд'' неправилно са наричали зеления гранат, добиван в Урал, който също е носил крайно неправилното име ''хризолит'’.

Рубин с епитети означава:
''аделаидски рубин'' неправилно са наричани гранатите от Аделаида.
''аризонски рубин'' неправилно са наричани гранатите от Аризона.
''балас-рубин'' е неправилното име на червения шпинел, който са добивали в рудниците на Бирма.
''капски рубин'' е неправилното име на гранат, добиван в Южна Африка.
''колорадски рубин'' неправилно са наричани гранатите от Колорадо.
''рубин-бале'' е неправилното име на червения шпинел, който е добиван в рудниците на Бирма.

Сапфир с епитети означава:
''бразилският сапфир'' е в действителност бледосин турмалин (такова оцветяване се среща доста рядко).
''воден сапфир'' неправилно са наричали бледосиния топаз.
''воден сапфир'' неправилно са наричали светло синия кордиерит.

Топаз с епитети означава:
''бразилски топаз'' неправилно се нарича истинския топаз.
''западен топаз'' е жълтата разновидност на кварца (цитрин).
''източен топаз'' неправилно се нарича жълтия корунд.
''индийски топаз'' неправилно се нарича жълтия корунд.
''кралски топаз'' неправилно се нарича жълтия корунд.
''опушен топаз'' е в действителност опушен кварц.
''топаз'' и до днес неправилно се нарича жълтата разновидност на кварца (цитрин).

Хиацинт с епитети означава:
''хиацинт'' често неправилно са наричали гранати с червен до жълто-кафяв оттенък.
''източен хиацинт'' се е наричал неправилно червено кафявата разновидност на корунда.

Хризолит с епитети означава:

''аквамарин – хризолит'' е неправилното име на берила.
''бразилски хризолит'' често неправилно се нарича хризоберила.
''източен хризолит'' наричат неправилно жълто зеления корунд.
''източен хризолит'' неправилно се нарича хризоберила с жълто зелени оттенък.
''саксонски хризолит'' е неправилното име на топаза с жълто-зелен цвят.

Шпинел с епитети означава:
''аризонски шпинел'' е неправилното име на червения и зеления гранат.
''канадският шпинел'' неправилно наричат червения гранат от Цейлон.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Използвани са данни от:
''Основи на минералогията'', автор Руслан Иванов Костов, София, 2000 г.
''Драгоценные камни'', автор G.F. HERBERT SMITH, Москва, ''Мир'', 1984 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Георги
Аватар
redshift
ЛЮБИТЕЛ
ЛЮБИТЕЛ
 
Мнения: 66
Регистриран на: Пон Юли 02, 2012 5:52 pm
Местоположение: София

Назад към Интересни статии за камъните.

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

IT Новини
Гласувайте за BG-DRAGA в БГ чарт
Уеб директория
.: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове